ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ

ချေးငွေများ

တစ်ဦးချင်း ချေးငွေ

အဖွဲ့လိုက်ချေးငွေ

အဖွဲ့လိုက်ချေးငွေ

စုငွေများ

စိတ်ကြိုက်စုငွေ

လက်ရှိ DAWN မှချေးငွေရယူထားသော အဖွဲ့ဝင်များအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ DAWN စိတ်ကြိုက်စုငွေစာရင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံလို့ရခြင်း၊ အလွယ်တကူထုတ်ယူလို့ရခြင်း၊ အပ်နှံထားသည့်ငွေပမာဏအပေါ် (တစ်နှစ်လျှင် အတိုး ၁၄ ရာခိုင်နှုန်း) ရခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပြီး အဖွဲ့ဝင်များ၏ အနာဂတ်ကို အာမခံချက် အပြည့်အ၀ ပေးပါသည်။ 

Scroll to Top