ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

FRD မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများ

Download

International Standards and Myanmar Efforts in AML-CFT

FRD Training on AML

FRD Training on CFT

CFT Working Committee' Proliferation of WMD North Korea, Iran

Myanmar Counter Terrorism Law (Myanmar Version) အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဉပဒေ

Myanmar Counter Terrorism Law (English Version)

CCCT proliferation order 1 2017 (UNSCR 2270)

CCCT proliferation order (2 2018) (Iran)

CCCT proliferation order (2 2018) (Eng)

CCCT proliferation order (1 2018) (UNSCR 2270)-1

CCCT proliferation order (1 2018) (UNSCR 2270) (eng)-1

Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction

AML-CFT Awareness Training

MFIU Training - Legal Person Risks for DNFBPs (13March23)

MFIU Training - Current Situation on AML CFT and Risk (13March23)

Scroll to Top