ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

FRD မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများ

Download

UNSCR Sanction List (July 2024)

UNSCR Sanction List

UN Sanction List

International Standards and Myanmar Efforts in AML-CFT

FRD Training on AML

FRD Training on CFT

CFT Working Committee' Proliferation of WMD North Korea, Iran

Myanmar Counter Terrorism Law (Myanmar Version) အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဉပဒေ

Myanmar Counter Terrorism Law (English Version)

CCCT proliferation order 1 2017 (UNSCR 2270)

CCCT proliferation order (2 2018) (Iran)

CCCT proliferation order (2 2018) (Eng)

CCCT proliferation order (1 2018) (UNSCR 2270)-1

CCCT proliferation order (1 2018) (UNSCR 2270) (eng)-1

Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction

AML-CFT Awareness Training

MFIU Training - Legal Person Risks for DNFBPs (13March23)

MFIU Training - Current Situation on AML CFT and Risk (13March23)

AML/CFT ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေးသင်တန်းကျင်းပပြီးစီးခြင်း

၁။ Risk & Complianceဌာနမှ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေးသင်တန်း (၀န်ထမ်းအသစ်များသာ)ကို Talent Departmentနှင့် ပူးပေါင်း၍ ၂၃-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့ နံနက် (၀၈း၃၀) နာရီမှ နံနက် (၀၉း၃၀) နာရီထိ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် Virtual Training ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
Scroll to Top