ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး
လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

FRD မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် စည်းကမ်းများ

Download

International Standards and Myanmar Efforts in AML-CFT

FRD Training on AML

FRD Training on CFT

Scroll to Top